Temes

Els temes d’interès

Aquesta classificació parteix del criteri dels llibres que realment es publiquen en català, amb la finalitat que cap en quedi exclòs; per tant, no és una classificació de tipus universal. Alguns llibres s’inclouen en més d’un tema perquè en tracten diversos.  Recomanem un criteri ampli a l’hora de triar els temes.

Art

Pintura, escultura, cinema, música, creativitat

Ciències

Ciències ambientals, matemàtiques, física, química, medicina, agricultura, arquitectura

Ciències socials

Humanitats, sociologia, filosofia, religió, salut, psicologia, dona, periodisme, llengua

Educació

Infantil, juvenil, adults

Història

En general

Literatura

Inclou tots els gèneres i formes de creativitat literària

Llibres per a infants

Són publicacions on sol constar que s’adrecen a aquests públics

Llibres per a joves

Són publicacions on sol constar que s’adrecen a aquests públics

Oci

Viatges, esports, cuina, entreteniments

Països de parla catalana

Com a objectiu central o monografies locals o d’altra mena