Temes

Els temes d’interès

Aquesta classificació parteix del criteri dels llibres que realment es publiquen en català, amb la finalitat que cap en quedi exclòs; per tant, no és una classificació de tipus universal. Alguns llibres s’inclouen en més d’un tema perquè en tracten diversos.  Recomanem un criteri ampli a l’hora de triar els temes.

Literatura

Inclou tots els gèneres i formes de creativitat literària

Llibres per a infants i joves

Són publicacions on sol constar que s’adrecen a aquests públics

Educació

Infantil, juvenil, adults

Ciències socials

Humanitats, sociologia, filosofia, religió, salut, psicologia, dona, periodisme, llengua

Història

En general

Art

Pintura, escultura, cinema, música, creativitat

Oci

Viatges, esports, cuina, entreteniments

Ciències

Ciències ambientals, matemàtiques, física, química, medicina, agricultura, arquitectura

Països de parla catalana

Com a objectiu central o monografies locals o d’altra mena