Termes i Condicions

Per tal de complir el Reglament (UE) 2016/679 us comuniquem que ens comprometem a:

-utilitzar només les vostres dades personals (el correu electrònic) per enviar els butlletins amb les fitxes dels llibres;

-no comunicar-les a tercers sense consentiment previ;

El responsable del tractament de les dades personals és l’Associació (sense ànim de lucre) elseullibre (núm d’inscripció 63234, DG de Dret i d’Entitats Jurídiques). 

Pel fet de subscriure-us accepteu el tractament de les dades esmentat i alhora confirmeu que voleu rebre les fitxes dels llibres pels quals us interesseu.